Premie groenbemesting

Door het toepassen van groenbemesting wordt het percentage organische stof in de bodem verhoogd en deels omgezet in humus. Groenbemesters treden op als vanggewassen voor de opvang van meststoffen en ze kunnen bijdragen tot de verbetering van de bodemstructuur en het onderdrukken van onkruid.

Voor wie

Merchtemse landbouwers in hoofdberoep met bedrijfszetel te Merchtem bekomen een premie bij het uitzaaien van een groenbemester. De voorwaarden en bedragen vind je in het gemeentelijk reglement.

Aanvraagformulier

Via het E-loket kan je een aanvraag indienen voor het bekomen van een groenbemestingspremie.

Vooraleer je aan de slag gaat, neem je best volgende documenten reeds bij de hand:

  • kaart met ligging van de percelen
  • factuur waaruit de kostprijs van de groenbemester blijkt
  • perceelsregister (blanco document onderaan deze pagina)

Je kan ons de documenten (aanvraagformulier + perceelsregister) ook per post/op papier bezorgen: t.a.v. dienst Lokale Economie, Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem.

Naar top