Premie bodemanalyse

Meer dan ooit moeten wij er ons samen van bewust blijven dat een beredeneerde én milieuvriendelijke bemesting start bij een correcte en regelmatig uitgevoerde bodemanalyse.

Voor wie

Merchtemse land- en/of tuinbouwers in hoofdberoep kunnen een subsidie krijgen voor het uitvoeren van bodemanalyses op percelen gelegen op Merchtems grondgebied.

De premie en voorwaarden vind je in het gemeentelijk reglement.

Aanvraagformulier

Via het E-loket kan je een aanvraag indienen voor het bekomen van subsidies voor het uitvoeren van bodemanalyses.

Vooraleer je aan de slag gaat, neem je best volgende documenten reeds bij de hand:

  • kaart met ligging van de percelen
  • factuur waaruit de kostprijs van de analyse blijkt
  • resultaten van de analyses
  • perceelsregister (blanco document onderaan deze pagina)

Je kan ons de documenten (aanvraagformulier + perceelsregister) ook per post/op papier bezorgen: t.a.v. dienst Lokale Economie, Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem.

Naar top