naar top

Gemeentelijke premie voor personen met een handicap

De gemeente verleent jaarlijks een premie aan inwoners met een handicap die thuis verzorgd worden. De premie bedraagt 175 euro.

Hoe aanvragen

Je kan ter plaatse bij de dienst burgerzaken een aanvraagformulier invullen. 

De aanvraag dient uiterlijk op 31 augustus ingediend te worden om de premie in hetzelfde jaar te ontvangen. 

Rechthebbenden die het vorige jaar een toelage ontvingen, moeten geen nieuw dossier indienen. Zij ondertekenden een verklaring waarin ze bevestigen dat ze het gemeentebestuur zullen verwittigen wanneer het recht ophoudt te bestaan. 

Regelgeving

Het reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad tijdens de zitting van 19 december 2011. 

Wat meebrengen

  • Attest van invaliditeit (min. 12 punten). Dit attest kan je aanvragen bij de FOD Sociale Zekerheid;
  • eventueel een bewijs van verlengde minderjarigheid;
  • eventueel bewijs van recht op bijkomende kinderbijslag categorie C.

Meer info

Vraag je European Disability Card aan: 

  • Met de European Disability Card toon je aan dat je erkend bent voor een handicap, ook als die onzichtbaar is.
  • De kaart geeft je recht op voordelen in je vrije tijd, zoals korting op een inkomticket voor een museum of betere toegang tot attracties in een pretpark.
  • Je kunt de kaart niet alleen in België, maar ook in Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Slovenië en Roemenië gebruiken.
  • De kaart is gratis en je kunt hem eenvoudig online aanvragen.

Meer info

Openingsuren & contact

Dienst zorg - enkel op afspraak

adres
Gasthuisstraat 171785 Merchtem
Tel. tel.
052 38 18 11
e-mail

Deel deze pagina