Gemeentelijke premie voor personen met een handicap

Inhoud

De gemeente verleent jaarlijks een premie aan inwoners met een handicap die thuis verzorgd worden. De premie bedraagt 175 euro.

Procedure

Je kan ter plaatse bij de dienst burgerzaken een aanvraagformulier invullen. 

De aanvraag dient uiterlijk op 31 augustus ingediend te worden om de premie in hetzelfde jaar te ontvangen. 

Rechthebbenden die het vorige jaar een toelage ontvingen, moeten geen nieuw dossier indienen. Zij ondertekenden een verklaring waarin ze bevestigen dat ze het gemeentebestuur zullen verwittigen wanneer het recht ophoudt te bestaan. 

Wat meebrengen

  • Attest van invaliditeit (min. 12 punten). Dit attest kan je aanvragen bij de FOD Sociale Zekerheid;
  • eventueel een bewijs van verlengde minderjarigheid;
  • eventueel bewijs van recht op bijkomende kinderbijslag categorie C.

Regelgeving

Het reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad tijdens de zitting van 19 december 2011. 

Naar top