naar top

Op zoek naar een toilet?

Je kan toiletwagens vinden op volgende locaties

  • Vesten
  • centrumtuin
  • kerk
  • Krekelendries

De toiletwagens worden uitgebaat door een privé firma. Een toiletbezoek is betalend (€0,50).

  • wc-papier

Deel deze pagina