Noodkoopfonds: nu renoveren, pas later betalen

Voldoet jouw woning niet aan de veiligheids- of gezondheidsnormen maar heb je niet voldoende financiële middelen voor een renovatie en weet je niet goed hoe hieraan de beginnen?

Wij kunnen helpen met centen en begeleiding op maat!

Wat houdt dit aanbod in?

 • Je krijgt een renovatieplan en begeleiding op maat tijdens de renovatie en voor het aanvragen van premies.
 • Je kan voor een bedrag tot 50.000 euro de veiligheid, kwaliteit en energiezuinigheid van je woning verbeteren.
 • Je hoeft het bedrag pas na 20 jaar terug te betalen of als de woning van eigenaar verandert of verhuurd wordt.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

 • Het moet gaan op je enige eigen woning, die je zelf bewoont.
 • De woning moet gelegen zijn in Merchtem.
 • Je behoort tot de laagste inkomenscategorie van de Mijn VerbouwPremie:
  • alleenstaand: jaarlijks inkomen ≤ 40.730 euro
  • alleenstaand en 1 persoon ten laste of koppel zonder personen ten laste: jaarlijks inkomen ≤ 57.020 euro
  • per extra persoon ten laste: + 4.160 euro
 • Openstaan voor renovatiebegeleiding.

Hoe verloopt het traject?

 1. Je toont interesse in de lening en bijhorende renovatiebegeleiding. Na controle van de voorwaarden komen we bij jou thuis om een sociaal en technisch onderzoek uit te voeren.
 2. Je kandidatuur krijgt op basis hiervan een score die je rangorde bepaalt tussen alle geïnteresseerden.
 3. Wanneer je kandidatuur aanvaard is, onderteken je het contract en kan de renovatiebegeleider van start gaan. Die vraagt offertes op bij verschillende aannemers en volgt de werken op.
 4. De facturen worden betaald door het Energiehuis 3WPlus die je lening beheerd.
 5. Na 20 jaar krijg je de vraag om het geld maandelijks terug te betalen met een maximale termijn van 25 jaar. Wanneer je de woning verkoopt of niet meer aan de voorwaarden voldoet, betaal je het geld onmiddellijk terug.

Welke werken komen in aanmerking?

Voor werken die op het moment van de aanvraag van de renteloze lening in aanmerking komen voor de Mijn VerbouwPremie

De renovatiebegeleider gaat samen met jou in detail na wat mogelijk is.

Welke documenten heb je nodig?

 • de meest recente aanslagbiljetten
 • bewijs van enige woning van beide partners
 • hypotheek- en leningsakte
 • attest kinderbijslag van de maanden januari, februari en maart
 • adreshistoriek en gezinssamenstelling
 • aanslagbiljet onroerende voorheffing
 • eindafrekening energie en water
 • betalingsbewijzen brandverzekering en burgerlijke aansprakelijkheid

De meeste van deze documenten kun je online terugvinden met gebruik van je identiteitskaart. Een praktische handleiding kan je hier terugvinden.

Hoe kan je jouw kandidatuur indienen?

Neem contact op met het woonloket.

Naar top