Uitvoering oppervlakkige ruimingswerken

Gepubliceerd op  donderdag 18 jan 2024 om 09:09

Tot 31 maart 2024 zullen oppervlakkige ruimingswerken uitgevoerd worden aan de waterlopen die de provincie beheert. De oppervlakkige ruimingswerken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen zoals afval, afbraakmateriaal, takken, grove plantenresten e.d. die opstoppingen binnen de bedding van de waterloop of overwelvingen kunnen veroorzaken. De oppervlakkige ruimingswerken omvatten geen slibverwijdering uit de bodem.

In Merchtem wordt gewerkt aan volgende waterlopen of waterloopvakken:

 • Grote Molenbeek, nr. 6.002;
 • Lindebeek, nr. 6.019;
 • Kwetstenbeek, nr. 6.020;
 • Stambeek, nr. 6.021;
 • Oude Beek, nr. 6.036;
 • Wersbeek, nr. 6.037;
 • Bouwbeek, nr. 6.014;
 • Robbeek, nr. 6.017;
 • Vondelbeek of Brabantsebeek, nr. 5.001;
 • Drinkeling, nr. 6.025;
 • Molenbeek, nr. 6013,
 • Waterloop, nr. 6022;
 • Waterloop, nr. 6019A;
 • Waterloop, nr. 6020A;
 • Waterloop, nr. 6022A;
 • Waterloop, nr. 6040;
 • Waterlichaam, VHAG 24455;
 • Waterlichaam, VHAG 24466;
 • Waterlichaam, VHAG 25688;
 • Waterlichaam, VHAG 25689;
 • Waterlichaam, VHAG 25695.
 • Amelvonnesbeek nr. 1.048;
 • Molenbeek van Hamelgem nr. 1.050;

Deze werken kaderen in de jaarlijkse opdracht van ruimingswerken in het Benedenscheldebekken. Wij vestigen graag jouw aandacht op artikel 17 van de wet op de onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967 en artikel 1.3.2.2 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003, geco√∂rdineerd op 15 juni 2018 (waterwetboek) die bepalen dat de aangelanden ertoe gehouden zijn doorgang te verlenen aan de personen (inclusief het benodigde materieel) belast met de uitvoering van de werken en aan de personeelsleden van het bestuur. Bedankt voor je medewerking.

Naar top