Negatieve wilsverklaring

Iedere patiënt heeft het recht om een bepaalde medische handeling of onderzoek te weigeren.  Met een negatieve wilsverklaring kunt u bepalen wat u niet meer wilt ondergaan, wanneer u dit zelf niet meer kunt vertellen (bijv. door dementie of een coma). Het kan gaan om het weigeren van reanimatie, bestraling, kunstmatige beademing, enzovoort.

Voorwaarden

Je moet wilsbekwaam zijn om de negatieve wilsverklaring vast te leggen. Het opstellen gebeurt best in aanwezigheid van een arts, zodat er geen discussie is over de wilsbekwaamheid. In tegenstelling tot de wilsverklaring betreffende euthanasie moeten er geen getuigen optreden bij de negatieve wilsverklaring. U kunt wel een vertegenwoordiger aanduiden die voor uw rechten opkomt, als u het zelf niet meer kunt.

Procedure

Op de website van LEIF kunt u een modeldocument van negatieve wilsverklaring downloaden en invullen.

U bewaart de negatieve wilsverklaring zelf en u geeft één exemplaar aan uw vertrouwenspersoon en aan uw behandelende (huis)arts voor in uw patiëntendossier.

Deze wilsverklaring blijft onbeperkt geldig, tenzij u ze herroept.

Registratie bij de gemeente is niet van toepassing.

Meer informatie

https://leif.be/voorafgaande-zorgplanning/leifplan/

Naar top