Eenmalige verklaring naamsverandering

Sinds 1 juli 2024 heeft elke meerderjarige of ontvoogde minderjarige Belg, erkend vluchteling of staatloze één keer in zijn leven de mogelijkheid om een verklaring van naamsverandering af te leggen om de naam te dragen van de ouder van wie hij de naam niet draagt of een combinatie van de naam van zijn beide ouders.

Voorwaarden

  • Je mag nog niet eerder een verklaring van naamsverandering hebben afgelegd.
  • De naamswijziging mag geen aanleiding geven tot het ontlopen van bestraffing of vervolging. 
  • De keuze beperkt zich tot de naam van de ouder van wie je de naam niet draagt of een combinatie van de naam van beide ouders. 

Heb je minderjarige kinderen ouder dan 12 jaar, dan mogen zij kiezen of ze hun naam behouden of de nieuwe naam overnemen. Kinderen jonger dan 12 jaar nemen de nieuwe naam automatisch over. 

Verklaring van naamsverandering

Om deze verklaring van naamsverandering af te leggen, gelieve het webformulier in te vullen. De ambtenaar van de burgerlijke stand controleert aan de hand van de geboorteakte (desgevallend adoptieakte) of de gekozen naam beantwoordt aan de mogelijkheden van het Belgisch naamrecht.

De duurtijd van de procedure bedraagt één maand en kan op verzoek van de Procureur des Konings verlengd worden tot drie maanden. De éénmalige naamsverandering is gratis.

Hou er rekening mee dat het wijzigen van een naam administratieve gevolgen heeft waaraan vaak een kostprijs verbonden is: een nieuwe identiteitskaart, rijbewijs, paspoort, abonnement openbaar vervoer, bankkaarten, mutualiteit, lidkaarten, enz.

Indien je in het buitenland geboren bent, dient u ons een letterlijk afschrift van de geboorteakte (geen uittreksel) of bij gebrek aan een geboorteakte, een plaatsvervangend document (bv. een geboorteattest van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen) te bezorgen.

De ambtenaar van de burgerlijke stand controleert aan de hand van de geboorteakte (desgevallend adoptieakte) of de gekozen naam beantwoordt aan de mogelijkheden van het Belgisch naamrecht, waarna wij u contacteren om een afspraak te maken.

Naar top