Milieuraad

De milieuraad, ook gekend als de milieu- en natuurraad of de milieuadviesraad, is een onafhankelijk orgaan dat advies geeft aan het college van burgemeester en schepenen of aan de gemeenteraad.

Het advies wordt verstrekt op eigen initiatief of op vraag van college of gemeenteraad.
De onderwerpen waarover men adviseert zijn voornamelijk gekleurd door milieu en natuur maar kunnen ook een maatschappelijke en sociale inslag hebben.

Inzake projecten worden zowel educatieve als herstellende en onderhoudsprojecten uitgewerkt en begeleid. De leden van de milieuraad zijn mensen uit milieu- of natuurverenigingen, uit de landbouwsector, uit de sector van werkgevers, zelfstandigen en vrije beroepen, uit de werknemersomgeving, uit de sector van het onderwijs en de jeugd, gepensioneerden en mensen die enige deskundigheid hebben inzake leefmilieu buiten de hogergenoemde organisaties of verenigingen. De milieuraad werkt ook als klankbuis voor en van de Merchtemse inwoners. Zo kan de raad zich beroepen op acties omtrent energiebesparing via spaarlampen, geluidshinder en het knotten van wilgen in samenwerking met andere verenigingen,...

Daarnaast ondertekende de milieuraad, samen met  GNOP, de landbouwraad, het charter Duurzaam Samenwerken. Samen streven ze naar een coherent en eensluidend standpunt en engageren ze zich om als partners samen te werken rond thema's die hen allen kunnen aanbelangen.

Samenstelling

Vanessa Albrecht

Functies

Afgevaardigde Milieu-en natuur - effectief lid

Roger De Maeyer

Functies

Afgevaardigde Milieu-en natuur - effectief lid

Ann De Ryck

Functies

Afgevaardigde Milieu-en natuur - effectief lid

André Jacobs

Functies

Afgevaardigde Milieu-en natuur - effectief lid

Ben Michiels

Functies

Afgevaardigde Milieu-en natuur - effectief lid

Sarah Van den Borre

Functies

Afgevaardigde Milieu-en natuur - effectief lid

Thierry Van der Plassche

Functies

Afgevaardigde Milieu-en natuur - effectief lid

Rita Vandeloo

Functies

Afgevaardigde Milieu-en natuur - effectief lid

Johny Vandewalle

Functies

Afgevaardigde Milieu-en natuur - effectief lid

Henk Willocx

Functies

Afgevaardigde Milieu-en natuur - effectief lid

Ivan Vanhaecht

Functies

Afgevaardigde Milieu-en natuur - effectief lid

Marcel Wynants

Functies

Afgevaardigde Milieu-en natuur - effectief lid
Naar top