Meldingen

Wat is een melding?

Een melding gaat over de leefomgeving in de gemeente zoals sluikstorten, een gat in het wegdek, een zwaar beschadigd voetpad, … Met de meldingskaart kan je problemen signaleren of ideeën kenbaar maken bij het gemeentebestuur. Elke gegronde melding wordt verder onderzocht. Indien haalbaar worden kleine werken zo snel mogelijk uitgevoerd. Grote werken kunnen niet meteen worden aangepakt en vragen verder onderzoek en eventuele dossiersamenstelling.

Klachten over onze dienstverlening zijn geen meldingen. Je kan een klacht formuleren via het klachtenformulier

Meldingen rapporteren via meldingskaart

  • Deze kaart geldt enkel voor het openbaar domein/openbare installaties en niet voor private eigendommen.
  • Vul steeds je identiteitsgegevens en meldingsdatum in. Anonieme meldingen worden niet behandeld!
  • Slechts één melding per kaart aub.
  • Kruis aan wat je te melden hebt. Geef een exacte situering waar het probleem zich voordoet. Duid daarom steeds de precieze plaats aan (straat + nr. en noteer duidelijke herkenningspunten of plaatsbeschrijvingen)

             Voorbeeld:
              o in de …straat ter hoogte van nr. … is de straatverlichting stuk
              o rechtover de ingang van het containerpark is een wegverzakking

Hoe bezorgen?

  • via e-mail: info@merchtem.be
  • telefonisch: bel naar het nummer 052 38 18 10
  • schriftelijk gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Nieuwstraat 1 te 1785 Merchtem
  • persoonlijk afgeven op het gemeentehuis t.a.v. het college van burgemeester en schepenen
  • via de brievenbus van het gemeentehuis

Digitaal loket

Naar top