Materiaal uitlenen

Inhoud

Inwoners en erkende verenigingen kunnen bij het gemeentebestuur diverse materialen uitlenen zoals nadarhekken, parkeerverboden, een toiletwagen, podiumelementen,...

Procedure

Daarna word je aanvraag ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Opgelet, je kan materiaal ten vroegste 6 maanden en ten laatste 21 werkdagen voor de gewenste uitleendatum aanvragen.

Kostprijs

Voor alle materialen moet je een waarborg betalen. De waarborg moet uiterlijk 3 bankwerkdagen voor de uitleendatum betaald worden.

Grote materialen zoals chalets, tenten,... worden geleverd door de technische dienst. Hiervoor rekenen we vervoerskosten aan.

Een overzicht van alle uitleenbare materialen en de bijhorende tarieven vind je in het uitleenreglement.

Regelgeving

Het retributiereglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 februari 2015.

De uitlener verklaart zich akkoord met het reglement door ondertekening van het uitleenformulier.

Afhandeling

De uitlener haalt en brengt zijn materiaal zelf terug op het afgesproken tijdstip. 

De kiosk, podiumwagen, chalets, tenten en de elektriciteitskast worden steeds door de technische dienst afgeleverd en opgehaald.

Digitaal loket

Naar top