Mantelzorgtoelage

Om ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten wonen, krijgen zij vaak hulp van een mantelzorger (partner, familie, buren, vrienden, …).

De Sociale dienst wil het werk van deze mantelzorgers waarderen door hen financieel te ondersteunen met een toelage. Voor deze toelage doe je een aanvraag bij de Sociale dienst. De oudere krijgt het bedrag op zijn rekening overgeschreven en kan dit aan de mantelzorger bezorgen.

Een mantelzorgtoelage is niet cumuleerbaar met een premie van de Vlaamse zorgverzekering.

Naar top