Lokaal overleg kinderopvang

Op donderdag 24 april 2008 vond de installatievergadering Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.

Met dit initiatief geeft de gemeente uitvoering aan het besluit van de Vlaamse regering van 4 mei 2007 houdende het lokaal beleid kinderopvang. De belangrijkste taak van dit overleg is de gemeente advies verlenen bij de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang, de uitvoering van het beleidsplan en de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente.

De nieuwe raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Merchtemse basisscholen, de oudercomités van de Merchtemse basisscholen, de zelfstandige onthaalouders, dienst voor opvanggezinnen-landelijke kinderopvang, de mini-crèches en gezinsbond als stemgerechtigde leden. Een afgevaardigde van Kind & Gezin, het OCMW, het schepencollege, de gemeente– en OCMW-raad en de jeugddienst vertegenwoordigen de niet–stemgerechtigde leden.

Naar top