Lijsterbespark

Op campus Gasthuisstraat, in het centrum van Merchtem, werd er een park aangelegd van iets meer dan 2 ha groot. Wandelaars en bewoners van het woonzorgcentrum kunnen er tot rust komen in een uniek stukje natuur.

Het geheel is ook toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers. Bovendien maken kort gemaaide stukken verdere betreding mogelijk. Natuur en recreatie gaan hier zoveel mogelijk samen.

Het park is een zeer waterrijk gebied waardoor het een zeer bijzondere uitstraling heeft, de rijke verscheidenheid aan leefgebieden zoals de heggen en houtskanten, de boomgaard, de takkenwallen, de paddenstoelen en het ecologisch beheer maken dit een unieke plek. Men vindt hier een gevarieerde fauna en flora op een relatief kleine oppervlakte.

Doorheen het park loopt een natuurleerpad dat de belangrijkste kenmerken onder de aandacht brengt van de wandelaar. Kortom er is geprobeerd om de mensen bewust te maken van een samengaan van natuur, ecologie en erfgoed zoals streekeigen fruit en kleine landschapselementen. We proberen door kringloop-parkbeheer de mensen aan te tonen dat er een afvalarme manier van tuinieren bestaat omdat de basis van dit parkontwerp/beheer ook door de wandelaar in zijn eigen tuin kan toegepast worden.

Recreatie en sport in het park

Downloads

Naar top