naar top

Klachten over onze dienstverlening?

Wat is een klacht?

Wanneer je ontevreden bent over de manier waarop je door de gemeente werd behandeld dan kan je een klacht indienen. Klachten moeten gaan over handelingen of prestaties die lokale ambtenaren of politici al dan niet verrichten. Het kan zijn dat je ontevreden bent over een gebrekkige informatieverstrekking, een niet nagekomen afspraak of een onvriendelijke behandeling.

Meldingen over de infrastructuur of leefomgeving van de gemeente zijn geen klachten. Je kan een melding doorgeven via de meldingskaart.  

Gebruik van het klachtenformulier

  • Dit formulier geldt enkel voor ‘klachten’ en niet voor meldingen of beleidsvragen.
  • Vul steeds jouw identiteitsgegevens en de datum in. Anonieme klachten worden niet behandeld.
  • Geef steeds de datum van de handeling of prestatie die aanleiding gaf tot klacht.
  • Geef steeds een omschrijving van de klacht.
  • Slechts één melding per formulier.

Hoe bezorgen?

  • Via het E-loket op de website
  • Via email: info@merchtem.be
  • Schriftelijk gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Nieuwstraat 1 te 1785 Merchtem
  • Persoonlijk afgeven op het gemeentehuis t.a.v het college van burgemeester en schepenen
  • Via brievenbus gemeentehuis

Openingsuren & contact

Secretariaat

adres
Nieuwstraat 11785 Merchtem
Tel. tel.
052 38 12 05
e-mail
Vandaag open van 8u tot 12u
Morgen gesloten

Deel deze pagina