Een woning huren

Heb je plannen om een woning te huren? Informeer je dan vooraf goed over je rechten en plichten. Met een goed huurcontract en een goede plaatsbeschrijving kan je heel wat problemen vermijden.

De Vlaamse overheid biedt ook een aantal hulpmiddelen aan die je kunnen helpen om een kwaliteitsvolle woning te vinden tegen een correcte huurprijs. Voor wie een bescheiden inkomen heeft, zijn er bovendien een aantal huurpremies. Of misschien kom je wel in aanmerking voor een sociale huurwoning.

Huren op de privémarkt of een sociale woning huren

Als je een woning wilt huren, kan je bij verschillende instanties terecht. Je kan een woning huren op de privémarkt: bij een particulier of via een immokantoor. Wees alert wanneer je op het internet op zoek gaat naar een huurpand. Let op voor valse advertenties waarbij het huurpand in werkelijkheid niet bestaat. Als je een bescheiden inkomen hebt, kom je misschien in aanmerking voor een sociale woning. Er zijn verschillende organisaties die sociale woningen aanbieden.

Huurcontract

Als je een woning wilt huren moet er een huurcontract opgesteld en ondertekend worden. Als huurder hebt je er alle belang bij om het huurcontract goed na te lezen voor je het ondertekent. Zo vermijd je discussies tijdens de huurperiode of wanneer je de huur wilt opzeggen. Het is aan te raden om een standaardhuurcontract te gebruiken. Deze vind je terug op verschillende websites voor huurders en verhuurders. De rechten en plichten van huurder en verhuurder worden in het huurcontract vastgelegd. De bepalingen in het huurcontract mogen echter niet in strijd zijn met de regelgeving:

Huurprijs

Huurder en verhuurder bepalen zelf de huurprijs. Eens die vastligt, kan die niet zomaar worden gewijzigd. Wil je weten wat een correcte huurprijs is voor de woning die je wilt huren, dan kan de Huurschatter je helpen.

In de meeste huurcontracten wordt het principe van indexering van de huurprijzen opgenomen. In dat geval mag de verhuurder jaarlijks de huurprijs aanpassen aan de gestegen levensduurte. Hiervoor wordt er gekeken naar het gezondheidsindexcijfer. De Federale Overheidsdienst Economie heeft op haar website een huurcalculator, waarmee je de indexering van de huurprijs zelf kan berekenen.

Huurwaarborg

Partijen bepalen ook zelf of er een huurwaarborg wordt gesteld. Die huurwaarborg beschermt de verhuurder tegen eventuele schade aangericht door de huurder. Als ze daarvoor kiezen, zijn ze wel verplicht om de huurregels te volgen die zeggen hoeveel de huurwaarborg mag bedragen en op welke manier die wordt gesteld. Indien de huurder voldoet aan de opgelegde voorwaarden kan hij genieten van een huurwaarborglening bij Het Vlaams Woningfonds.

Registratie van het huurcontract

De verhuurder is verplicht om het huurcontract te laten registreren binnen de 2 maanden na de ondertekening

De registratie is gratis. Ook de plaatsbeschrijving moet worden geregistreerd. Dat kan samen met het huurcontract, maar mag ook op een later tijdstip. Zolang het huurcontract niet geregistreerd is, kan de huurder het contract opzeggen zonder opzeggingstermijn of -vergoeding. De opzegging gaat in op de 1ste dag van de maand nadat de huurder heeft opgezegd. Let op: een niet-geregistreerd huurcontract heeft voor huurder en verhuurder exact dezelfde waarde als een geregistreerd huurcontract.

Medehuur, onderhuur en overdracht van het huurcontract

Mag de huurder zijn woninghuurovereenkomst overdragen? Of de huurwoning waar hij zelf zijn hoofdverblijfplaats heeft onderverhuren? En wat zijn de regels rond huren met iemand anders?

Einde en opzegging van het huurcontract

Een huurovereenkomst eindigt niet automatisch op de einddatum van het contract. Daarvoor moet één van de partijen het huurcontract tijdig opzeggen. Zegt niemand de overeenkomst op? Dan wordt die verlengd. Wanneer de opzegging moet gebeuren, hangt af van de duur van het huurcontract.

Uithuiszetting

De verhuurder mag huurders niet eenzijdig uit de woning zetten wanneer ze de huurprijs of kosten niet betalen, zelfs niet als de uithuiszetting uitdrukkelijk als sanctie in de huurovereenkomst wordt vermeld. Enkel een bevoegde rechter mag een uithuiszetting bevelen.

Verhuurder en huurder kunnen het OCMW om ondersteuning vragen om uithuiszetting wegens huurachterstand te vermijden. Het OCMW kan hiervoor het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen inschakelen. Vraagt de verhuurder uiteindelijk toch een uithuiszetting? Dan kan de uitgewezen huurder rekenen op 4 beschermende maatregelen.

Onderhoud en herstellingen

Ook in een huurwoning moeten herstellingen en onderhoud gebeuren. Maar wat is ten laste van de huurder, en wat van de verhuurder?

De verhuurder moet de huurwoning in goede staat van onderhoud aan de huurder leveren. Tijdens de duur van de overeenkomst moet de verhuurder de goede staat beheren opdat de woning bewoonbaar blijft. Dat neemt niet weg dat sommige onderhoudswerken ten laste van de huurder kunnen zijn.

Signaleer daarom elk probleem met de huurwoning zo snel mogelijk aan de verhuurder, indien nodig schriftelijk of met een aangetekende brief om snel tot een oplossing te komen.

zieZo!... Handig boekje voor huurders

Hulp bij huurgeschillen

Soms loopt het mis tussen de huurder en verhuurder. Hoe kunnen conflicten opgelost worden? Afspraken tussen huurder en verhuurder zijn meestal in het huurcontract vastgelegd. Praktische problemen bespreekt de huurder best eerst met de verhuurder. Raken de problemen niet opgelost, dan kunt u verschillende stappen doorlopen.

Kwaliteit en veiligheid van de huurwoning

Meer info

Woonpremies, steunmaatregelen en leningen

Meer info

Naar top