Herbruikbare bekers

Sinds 1 januari 2020 werd het gebruik van plastic wegwerpbekers op evenementen aan banden gelegd. Organisatoren moeten dus op zoek naar een alternatief. De herbruikbare beker is een milieuvriendelijk alternatief.

Grote evenementen kunnen herbruikbare bekers van een brouwer e.d. gebruiken, maar organisatoren van kleine evenementen, zoals wijkfeesten en recepties, hebben het moeilijker om bekers te vinden. Daarom heeft Intercommunale Intradura voor haar 19 gemeenten, waaronder Merchtem, een uitleendienst opgezet met een voorraad van 8000 standaard bekers en 2000 wijn/cavabekers. Deze kunnen gratis uitgeleend worden. Er dient enkel een waarborg betaald te worden en eventuele kosten bij verlies, schade, laattijdig terugbrengen of onvoldoende gereinigde bekers.

De bekers worden gereinigd, gedroogd en netjes opgeborgen in transportbakken, uitgeleend bij Intradura. In de staat waarin ze werden afgehaald, worden ze door de organisator(en) ook terugbezorgd aan Intradura.

  • Als organisator kan je kiezen om zelf in te staan voor reinigen, drogen en opbergen in de transportbakken.
  • Of om de reiniging door Intradura te laten uitvoeren.

Voor wie?

De bekers kunnen uitgeleend worden door de sport-, cultuur-, jeugd- en buurtverenigingen, onderwijsinstellingen, gemeentelijke diensten en de adviesraden van de gemeenten aangesloten bij Intradura.

Kostprijs?

Bij elke uitleenbeurt wordt een waarborg aangerekend. Deze bedraagt €75 per uitgeleende bak met een maximum van €500 en wordt op voorhand betaald.

Indien (een deel van) het ontleende materiaal ontbreekt of beschadigd is, zullen de niet gerecupereerde bekers of de schade gefactureerd worden aan €1 per beker en €50 per transportbak. Dit bedrag zal van de waarborg afgehouden worden.

De bekers kunnen ook geleverd of teruggehaald worden door Intradura. Dit kost €75 per rit en moet duidelijk aangegeven worden bij de aanvraag.

Hoe aanvragen?

Bekers kan je ontlenen via het invullen van een aanvraagformulier en het storten van een bijhorende waarborg.

Meer info

Naar top