Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)

De GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) is een adviesorgaan voor ruimtelijke ordening opgericht op het niveau van de gemeente. De nieuwe GECORO is samengesteld tijdens de gemeenteraad van 25 maart 2019. 

Naast de opdrachten die deze gemeentelijke commissie heeft ingevolge het decreet op de ruimtelijke ordening, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening.
Dit kan op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

Verslagen kunnen op aanvraag verkregen worden (passieve openbaarheid van bestuur).

Downloads

Samenstelling

Eric Biesemans

Functies

Deskundige - Voorzitter

Kelly Braem

Functies

Lid GECORO

Benny Buys

Functies

Plaatsvervanger GECORO

Jan Buys Lijst van de Burgemeester

Functies

Lid GECORO

Jan De Bisschop

Functies

Plaatsvervanger GECORO

Frans De Block

Functies

Lid GECORO

Joost De Meuter

Functies

Plaatsvervanger GECORO

Chris De Neve

Functies

Lid GECORO

Alois De Smedt

Functies

Lid GECORO

Greet Faes

Functies

Plaatsvervanger GECORO

Charlotte Gauchez

Functies

Lid GECORO

Johanna Luyckx N-VA

Functies

Lid GECORO

Anny Maervoet

Functies

Plaatsvervanger GECORO

Sam Magnus

Functies

Plaatsvervanger GECORO

Jasper Notredame CD&V-plus

Functies

Plaatsvervanger GECORO

Merjem Ouelhadj Lijst van de Burgemeester

Functies

Plaatsvervanger GECORO

Wouter Robberechts PRO MERCHTEM

Functies

Plaatsvervanger GECORO

Tibo Van Buggenhout

Functies

Plaatsvervanger GECORO

Berten Van Herp GROEN

Functies

Lid GECORO

Fons Van Humbeeck

Functies

Ondervoorzitter

Bart Vanderstraeten

Functies

Lid GECORO

Esther Vanderstraeten

Functies

Lid GECORO

Johanna Vermeir

Functies

Lid GECORO

Sofie Walravens

Functies

Plaatsvervanger GECORO
Naar top