Gemeenschapsdienst

Project 572: Gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen.

Gemeente Merchtem voert de Gemeenschapsdienst in voor langdurig werklozen en  tekent hiermee in op de oproep van de Vlaamse Regering.

De Vlaamse Regering voorziet hiervoor in een opstartfinanciering om deze leerwerkplekken te faciliteren en te coördineren met de door de VDAB geselecteerde GLOW-partners. Hiermee wil men de lokale besturen stimuleren om leerwerkplekken ter beschikking te stellen en hun ondersteuning kwaliteitsvol te organiseren. 

Werkervaringsstage

Doel van dit project is om langdurig werkzoekenden sterker te activeren en hun competenties te versterken. De gemeenschapsdienst is een vorm van werkervaringsstage. Binnen het competentieversterkend traject gemeenschapsdienst zal de langdurig werkzoekenden kleinschalige taken uitvoeren bij lokale besturen, vzw’s en scholen om te werken aan vastgestelde generieke competenties en het opbouwen van arbeidsritme. De werkzoekende krijgt hiervoor een beperkte vergoeding.

Doelgroep

De doelgroep waarvoor deze opstart van gemeenschapsdienst bedoeld is, is deze van werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt waarvoor een intensief traject aangewezen is. 

De doelgroep bestaat uit uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die minstens 2 jaar werkzoekend zijn en die nood hebben aan een  intensieve begeleiding en bemiddeling via inzet van werkplekleren om de brug naar duurzame tewerkstelling te maken.

Gemeente Merchtem stelt 3 leerwerkplekken open

  • Medewerker groendienst
  • Medewerker keuken WZC Ter Stelten
  • Medewerker cafetaria WZC Ter Stelten

De trajectbegeleider van de sociale dienst van gemeente Merchtem werd aangeduid als mentor en zal de begeleiding van deze medewerkers op zich nemen.

Naar top