Terugbetaling onkosten

De meeste terugbetalingen zoals parkeertickets, treintickets, kilometervergoedingen, … kunnen aangevraagd worden via het prikkloksysteem. In uitzonderlijke gevallen kan het formulier 'Terugbetaling onkosten gemeente' worden gebruikt voor een terugbetaling.

Dienstwagens

Wie voor dienstreizen gebruik maakt van zijn eigen wagen, motorfiets of bromfiets, wordt vergoed volgens de regelgeving die op dat ogenblik van toepassing is. De kilometervergoeding dekt alle kosten die gepaard gaan met het gebruik van het eigen motorvoertuig (behalve parkeerkosten).

Bij voorkeur gebruik je de dienstwagens, fiets of het openbaar vervoer. Gebruik maken van eigen vervoer kan enkel mits voorafgaande toestemming van de secretaris.     

Naar top