Fietszones

Merchtem telt ondertussen al een aantal fietszones, vroegere fietsstraten die te herkennen zijn aan de verkeersborden (F111 en F113) op het begin en einde van de zone.

Wat is nu eigenlijk een fietszone?

Een straat/zone waar auto’s en andere motorvoertuigen welkom zijn, maar geen fietsers mogen inhalen.

Hoe dien je je als weggebruiker in een fietszone te gedragen?

 • Gemotoriseerde voertuigen mogen maximum 30 km/u rijden en fietsers NIET inhalen.
 • Fietsers moeten zich uiteraard ook aan de regels houden: in een fietszone mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken.
 • Het begin en einde van de fietszone wordt aangeduid met de blauwe aanwijzingsborden.

Speed pedelec is fiets in fietszone

Motorvoertuigen hebben toegang tot fietszones, maar ze mogen de fietsers niet inhalen. De snelheid mag in een fietszone nooit hoger liggen dan 30 km per uur. De wetgever voegt hier aan toe dat bestuurders van rijwielen of speed pedelecs voor de toepassing van deze regels gelijkgesteld zijn met fietsers.

In werking: 1 juli 2019.  

Bron: Wet van 13 april 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wat de invoering van fietszones betreft, BS 29 mei 2019.

Fietszones in Merchtem

Merchtem

 • Baantje Cars Pierre (verbinding A. De Boeckstraat en Dendermondestraat)
 • Drielindenbaan
 • Maurits Sacréstraat
 • Puursstraat
 • Zijstraat Mieregemstraat (verlengde Ichelgemstraat)
 • Zijstraat Wolvertemsesteenweg
 • K. Albertstraat
 • Stationsstraat (deel tussen Krekelendries en Spiegellaan)
 • Vesten
 • Alfons Bursensstraat

Peizegem

 • Groenstraat
 • Molenbaan

Brussegem

 • Linthoutweg
 • Mollemstraat
 • Olmestraat
 • Osselstraat
 • Romeinsebaan

Hamme

 •  Sint-Guduladreef
Naar top