Directiecomité

Het dagelijks bestuur van het AGB is in handen van het directiecomité. Daarin zetelt het college van burgemeester en schepenen.

Naar top