Deontologische commissie

De gemeenteraad stelt bij het begin van elke legislatuur een deontologische commissie samen, bestaande uit de verschillende fracties.

De commissie wordt zo nodig samengeroepen door de voorzitter van de deontologische commissie. De voorzitter van de deontologische commissie beslist of deze vergadering al dan niet openbaar is.

Volg hier de openbare vergaderingen

Naar top