Definitief verblijf

Inhoud

Wanneer je kiest voor een definitief verblijf in het woonzorgcentrum, dan wordt Ter Stelten je nieuwe thuis.

Procedure

Je kan het aanvraagformulier onderaan downloaden.

Kostprijs

De dagprijs is 67,82 euro. Inwoners van Merchtem hebben voorrang bij een aanvraag voor een definitief verblijf.

Wat is begrepen in de dagprijs?

 • hotel- en verblijfkosten
 • was linnen
 • was persoonlijke kledij
 • incontinentiemateriaal
 • toiletartikelen (zoals zeep, tandpasta, shampoo en badschuim)
 • tv-distributie en flatscreen tv
 • koelkast
 • internet
 • animatieactiviteiten 
 • interne pedicure
 • interne kiné voor bewoners met een B, C of CD profiel

Ben je minstens 24 uur afwezig, dan brengen we 7,00 euro in mindering voor de maaltijden die je niet nuttigt in het woonzorgcentrum.

Wat is niet begrepen in de dagprijs?

 • individuele bijdragen voor het ziekenfonds
 • hospitalisatiekosten
 • verzorgingsmateriaal dat niet gedekt is door de RIZIV-forfaits
 • kosten voor hulpmiddelen
 • persoonlijke toiletartikelen die op uitdrukkelijke vraag van de bewoner worden aangekocht
 • externe pedicure, manicure, esthetische verzorging, kapper
 • dokterskosten, medicatie en paramedische kosten (alleen voor bewoners met een B, C of CD profiel zijn de paramedische kosten inbegrepen in de dagprijs)
 • herstellingskosten persoonlijk linnen
 • vervoerkosten die verband houden met de gezondheid van de bewoner
 • stomerij van persoonlijk linnen (speciale behandelingen)
 • individuele en aanvullende verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor de bewoner
 • naammerken van persoonlijke kledij
 • Minder Mobielen Centrale
 • telefoongesprekken
 • dranken buiten de maaltijd met uitzondering van drinkbaar water

Wat als je een definitief verblijf niet kan betalen?

Financiële problemen mogen een opname nooit in de weg staan. Neem hiervoor contact op met de maatschappelijk werker van het woonzorgcentrum.

Meer info

Wil je meer info of neem je graag een kijkje, aarzel niet om ons te contacteren.

Voor wie

 • Je bent 65 jaar of ouder.
 • Je bent zorgbehoevend.
 • Je kan niet meer zelfstandig thuis wonen, ook niet met de hulp van de thuisdiensten.

Downloads

Naar top