Deelgemeenten

Het gemeentebestuur herwerkt momenteel haar gemeentelijk mobiliteitsplan. Dit is een plan dat de toekomstvisie van de komende 10-15 jaar vastlegt.

Het traject daartoe startte eind 2019 met de verkenningsfase. Er werden toen verschillende participatiemomenten georganiseerd in het centrum en de deelgemeenten. Ook het gemeentebestuur gaf haar doelstellingen mee en er werd info verzameld van plannen op een hoger niveau (Vervoersregio, Vlaanderen,…). Bijkomend werden er verkeerstellingen gedaan, onderzocht wat de bezetting van de publieke parkeerplaatsen is,… Met al die input is het studiebureau Sweco aan de slag gegaan.
Dit alles resulteert nu in de tweede fase, de uitwerkingsnota (het voorontwerp van het gemeentelijk mobiliteitsplan). Ook in deze fase voorzien we participatie en vragen we jullie input.

Deze documenten zijn een samenvatting van het thema 'Deelgemeenten'. Hierin vinden jullie voorstellen, opgesteld door het studiebureau Sweco, waarover wij als gemeentebestuur graag jouw mening kennen. Het studiebureau nam de doelstellingen van het gemeentebestuur en de input, die door de inwoners tijdens de verkenningsfase werd bezorgd, daartoe in overweging.
De doelstellingen die het gemeentebestuur heeft zijn zorgen voor leefbare kernen door aangepaste verkeerscirculatie waar mogelijk, verkeersveiligheid verhogen met absolute prioriteit voor de schoolomgevingen en het stimuleren van duurzame verplaatsingen.
Na deze periode van terugkoppeling zal tijdens de laatste fase, de beleidsfase, het gemeentebestuur een definitieve keuze maken en deze stapsgewijs invoeren en monitoren.

Graag benadrukken wij nogmaals dat onderstaande tekst VOORSTELLEN bevat en de definitieve beslissingen nog genomen moeten worden. Belangrijk is dat jullie ons niet enkel doorgeven als jullie het ergens niet mee eens zijn of verbeterpunten zien, maar het zeker ook laten weten in welke voorstellen jullie zich kunnen vinden! Op die manier vermijden we dat we een voorstel niet zouden omzetten in een maatregel omdat een minderheid massaal reageerde dat ze niet akkoord zijn, maar we de meerderheid die wel akkoord waren dus niet hoorden.

Laat van je horen! Bezorg ons je mening via onderstaande vragenlijsten.

Je kan het mobiliteitsplan inkijken op het gemeentehuis, campus Nieuwstraat. Maak je afspraak via mobiliteit@merchtem.be.

Naar top