Cultuurraad

De cultuurraad geeft advies aan het schepencollege en de gemeenteraad bij de voorbereiding en de uitvoering van het cultuurbeleid.

Daarnaast organiseert deze raad ook een aantal culturele manifestaties, zoals de jaarlijkse cultuurquiz, Zomer op de Kiosk, de Open Monumentendag, viering van de Vlaamse Feestdag, enz...

In de cultuurraad zetelen hoofdzakelijk afgevaardigden van Merchtemse sociaal-culturele verenigingen en een aantal deskundigen inzake het lokale cultuurbeleid. Uit de leden van de algemene vergadering wordt een bestuur verkozen.

Dit bestuur, dat tot taak heeft de vergaderingen voor te bereiden en de beslissingen uit te voeren, vergadert om de 2 maanden, de algemene vergadering wordt 2 keer per jaar samengeroepen.

Naar top