Charter Werftransport

De gemeente Merchtem, Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA slaan de handen in elkaar om bij te dragen aan een maximaal bereikbare, leefbare en veilige omgeving tijdens private en publieke bouw- en wegenwerken op het grondgebied van de gemeente Merchtem.

Hiertoe worden een aantal doelstellingen nagestreefd:

  1. Dat de gemeente Merchtem een actieve communicatie voert met aannemers en bouwheren over het werftransport in de buurt van schoolomgevingen. De gemeente stelt hiervoor een aanspreekpunt ter beschikking (Yuno Verhas - Mobiliteitsambtenaar - mobiliteit@merchtem.be ) waar aannemers terecht kunnen met vragen. Dit aanspreekpunt zoekt samen met de aannemers naar alternatieve routes voor werftransport, waarbij schoolomgevingen en voor zover mogelijk ook schoolroutes en routes met veel kwetsbare weggebruikers vermeden worden.
  2. Dat er geen werftransport met tractoren gebeurt in de bebouwde kom en de schoolomgevingen (zie paarse zones in de bijlage) van de gemeente Merchtem. Hierop kan er een uitzondering aangevraagd worden bij de gemeente, zijnde het college van burgemeester en schepenen, via het aanspreekpunt van de gemeente.
  3. Dat er geen werftransport gebeurt voor werven gelegen in schoolomgevingen tijdens de begin- en einduren (zie in de bijlage schoolomgevingen) van de scholen.
    • Dit vervalt tijdens de schoolvakanties.
    • Voor wat betreft de toelevering van bouwmaterialen verbinden de aannemers en handelaren van bouwmaterialen er zich toe om hun leveranciers en transporteurs in kennis te stellen van dit charter.
  4. Dat het werftransport zoveel mogelijk gebruik maakt van het hoger wegennet.
  5. Dat er inspanningen gedaan worden om de werfroutes proper te houden.
  6. Dat de lading afgedekt wordt als deze veel stofhinder kan geven, conform artikel 45 van het KB van 1/12/1975.

De vier partijen engageren zich om dit charter kenbaar te maken bij de betrokkenen van private en publieke bouw- en wegenwerken.

Downloads

Naar top