Bijzondere plannen van aanleg (BPA)

Bijzondere plannen van aanleg (BPA), bestemmingsplannen die opgemaakt zijn op gemeentelijk niveau, vervangen het gewestplan. Het geeft informatie over de bestemming en de inrichting van een perceel. Het bestaat uit een bijzonder plan en stedenbouwkundige voorschriften. Er worden geen bpa’s meer gemaakt, deze zijn vervangen door ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). De bestaande BPA’s zijn wel nog van toepassing zolang er geen RUP is opgemaakt dat het BPA vervangt. Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is flexibeler dan een BPA.

BPA Kom der gemeente is deels vervangen door het RUP Merchtem Centrum deelgebied 1 en 2.

Thema's

Naar top