Bijzonder Comité Sociale Dienst

Het BCSD vergadert op de eerste en derde dinsdag van de maand om 13.30 uur in de vergaderzaal De Passant bij de campus Gasthuisstraat.

  • De voorzitter van het BCSD kan in spoedeisende gevallen buitengewone vergaderingen bijeen roepen. De vergaderingen van het BCSD zijn niet openbaar.
  • Het BCSD is bevoegd over de beslissingen over de toekenning, terugvorderingen, herzieningen en schorsen van individuele steun op het vlak van maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.
  • Het BCSD bekrachtigt de beslissingen van de voorzitter inzake beslissingen van dringende steun.
  • Het BCSD bestaat in Merchtem uit 8 leden en een voorzitter, verkozen via voordrachtaktes op de OCMW-raad.
  • De verslagen van het BCSD worden niet gepubliceerd.

Samenstelling

Joke Elpers Lijst Van de Burgemeester

Functies

Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst
Naar top