Belgisch rijbewijs naar Europees model

Maak je afspraak

Er zijn verschillende modellen Belgische rijbewijzen in omloop.

De papieren versies moeten ten laatste tegen 19/01/2033 omgewisseld worden naar een bankkaart model. Heb je echter een papieren versie en

  • is de foto niet meer gelijkend, dan moet je jouw rijbewijs nu al vervangen
  • heb je cat. C en/of D, dan is deze categorie niet meer geldig. (als je nog gebruik maakt van deze cat., dan moet je bij de aanvraag van je nieuw rijbewijs een rijgeschiktheidsattest groep 2 toevoegen, afgeleverd door een arbeidsgeneesheer)

Het Belgisch rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Ga je op reis naar een land waar het Belgisch rijbewijs niet erkend is, dan moet je ook een internationaal rijbewijs aanvragen.

Voorwaarden

Als je een rijbewijs wil behalen, moet je slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Je kan pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor heb je een voorlopig rijbewijs nodig.

Regelgeving

Koninklijk Besluit betreffende het rijbewijs van 23 maart 1998.

Hoe aanvragen

Je vraagt het rijbewijs aan in de gemeente waar je bent ingeschreven.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart.
  • Voorlopig rijbewijs.
  • Het aanvraagformulier voor het rijbewijs, afgeleverd door het examencentrum.
  • Je hoeft geen foto mee te brengen, de foto van je identiteitskaart komt automatisch op je rijbewijs

Kostprijs

Een rijbewijs kost 25 euro, enkel te betalen met bancontact.

Opgelet, rijbewijzen die na 3 maanden niet werden afgehaald, moeten we ambtshalve annuleren.

Laatst aangepast op: 05-04-2024 om 12:14
Naar top