ANPR camera's

Begin februari 2023 werden ANPR-camera’s geplaatst in de Nieuwelaan, Vollickstraat en St-Guduladreef. Dit zijn camera’s met nummerplaatherkenning. De camera’s hebben volgende functies:

Controle tonnagebeperking in de Nieuwelaan en Vollickstraat

De camera’s in de Nieuwelaan en de Vollickstraat controleren op tonnagebeperking. Dit wil zeggen dat alle voertuigen +3t5 die deze camera’s passeren, beboet zullen worden (met uitzondering van landbouwvoertuigen en bussen van De Lijn). Inwoners van Brussegem die in de 3t5-zone wonen en in het bezit zijn van +3t5 voertuigen kunnen hun voertuigen op een whitelist zetten. Wanneer je op de whitelist staat en je rijdt deze camera’s voorbij, dan zal je nummerplaat automatisch gefilterd worden en ontvang je geen GAS-boete.

In deze zone geldt een uitzondering voor laden en lossen. Wanneer leveranciers regelmatig komen laden en lossen, kunnen ze ook op de whitelist geplaatst worden, mits ze dit kunnen bewijzen. Wanneer een chauffeur komt laden en lossen en niet op de whitelist staat, zal de persoon een GAS-boete ontvangen. Leveranciers kunnen deze boete nadien wel aanvechten door een verweer met bewijs in te dienen bij Haviland.

De whitelist (2022) van de inwoners en leveranciers blijft behouden en dien je niet opnieuw door te geven.

Meer informatie over alle 3t5-zones op grondgebied Merchtem vindt u op volgende link: https://www.merchtem.be/3t5

Sluipverkeer in de St-Guduladreef

De camera in de St-Guduladreef controleert op sluipverkeer tijdens de piekmomenten. Dit wil zeggen dat alle voertuigen (uitgezonderd landbouwvoertuigen) die deze camera passeren tijdens de piekmomenten (tussen 6 - 9 uur en 16 - 19 uur) beboet zullen worden. De piekmomenten gelden NIET in het weekend. Tijdens deze piekmomenten zal op het digitaal bord het C3-bord zichtbaar zijn. Wanneer het C3-bord op het digitaal bord niet zichtbaar is, mag je doorrijden.

Voor de St-Guduladreef is er geen whitelist. Dit wil zeggen dat iedereen, ook het plaatselijk verkeer (uitgezonderd landbouwvoertuigen), beboet zal worden tijdens deze piekmomenten.

Indien je niet akkoord bent met de GAS-boete, kan je verweer indienen bij Haviland via https://www.haviland.be/nl/home/gas-overtredingen/gas-4/gas-4-verweer-indienen

Naar top