Algemeen directeur

De algemeen directeur is de verantwoordelijke voor de goede werking van het bestuur en is het hoofd van het gemeentepersoneel.

Hij is de schakel tussen de administratie en het gemeentebestuur. Hij staat in voor de goede werking van alle diensten.

Hij bereidt, in samenwerking en overleg met het managementteam en de gemeentelijke diensten, de dossiers voor die bestemd zijn voor de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen.

De algemeen directeur is onder meer belast met het opmaken van de verslagen van de gemeenteraad- en collegezittingen, met het uitvoeren van de besluiten en met het toezicht op het personeel.

Naar top