Autonoom Gemeentebedrijf

Het autonoom gemeentebedrijf (AGB) is een bedrijf, opgericht bij het gemeenteraadsbesluit van 26 oktober 2009. Het AGB exploiteert de Merchtemse vrijetijdsinfrastructuur. 

Het directiecomité en de raad van bestuur leiden het AGB.

Thema's

Naar top