Adviesorganen

Het Decreet Lokaal Bestuur wil inspraak van burgers bevorderen. Hiervoor bestonden er in het verleden al meerdere adviesraden. Bij een nieuwe legislatuur vernieuwen we deze raden.

Het doel van deze raden is vooral advies geven aan de gemeentelijke overheid in het specifieke domein. Verder kunnen de adviesraden ook allerlei initiatieven nemen of voorstellen doen in het belang van hun doel(groep).

Elke adviesraad vergadert minstens 2 maal per jaar, met een richtaantal van maximum 6 vergaderingen.

Deze adviesraden werden samengesteld tijdens de gemeenteraad van 25 maart 2019:

Deze adviesraden werden samengesteld tijdens de gemeenteraad van 29 april 2019:

Deze adviesraden werden samengesteld tijdens de gemeenteraad van 27 mei 2019:

Naar top