Aanvullende financiële steun

Wanneer je het financieel moeilijk hebt kan er aanvullende financiële steun toegekend worden. De maatschappelijk werker doet een sociaal en financieel onderzoek en bekijkt of je in aanmerking komt voor een aanvullende financiële steun. Het kan gaan over een tussenkomst in medische kosten , schoolkosten , huisvesting,…

Dit kan éénmalig zijn , of voor een langere periode.

De aanvraag van een aanvullende steun wordt steeds voorgelegd aan het Bijzonder comité voor de Sociale Dienst . Het comité beslist  of de steun al dan niet wordt toegekend en voor welke periode.  

Naar top