naar top

Wilsverklaring euthanasie

Met een wilsverklaring over euthanasie verklaar je dat er euthanasie wordt toegepast als je op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest. Zonder deze wilsverklaring is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken.

Voorwaarden

Je kan een wilsverklaring opstellen als je meerderjarig (of ontvoogd minderjarig) bent en handelsbekwaam.

De wilsverklaring is geldig wanneer ze is opgesteld:

  • volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier
  • minder dan 5 jaar voor het begin van de wilsonbekwaamheid van de patiënt
  • uit vrije wil (en dus niet als het gevolg van externe druk)
  • in het bijzijn van 2 meerderjarige getuigen waarvan er minstens 1 geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als de patiënt:

  • lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke,door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening
  • niet meer bij bewustzijn is
  • en deze toestand onomkeerbaar is.

Hoe aanvragen

Je kan het formulier voor een wilsverklaring downloaden of afhalen bij de dienst burgerzaken. De wilsverklaring moet worden opgesteld in het bijzijn van 2 meerderjarige getuigen waarvan er minstens 1 geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Je kan in de wilsverklaring 1 of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die als het zover is de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt.

De wilsverklaring moet worden gedateerd en ondertekend door de opsteller, de getuigen en de eventuele vertrouwenspersonen.

Je kan de wilsverklaring ook laten registreren bij het gemeentebestuur maar dit is niet verplicht.

De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken en blijft slechts geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van verklaring.

De Federale Controle- en Evaluatiecommissie waakt over de correcte toepassing van de euthanasiewet. Deze commissie gaat na of de euthanasie is uitgevoerd onder de voorwaarden en volgens de procedure bepaald door de wet. Op de website van de FOD Volksgezondheid vind je meer info over de werking van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie.

Kostprijs

Het laten registreren van de wilsverklaring tot euthanasie is gratis.

Wat meebrengen

  • Ondertekend formulier voor een wilsverklaring
  • Identiteitskaart van de persoon die de wilsverklaring aanvraagt
  • Kopie identiteitskaarten van de getuigen

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
Gasthuisstraat 171785 Merchtem
Tel. tel.
052 38 11 70
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen open van 8u tot 16u

COVID-19: tijdelijke dienstregeling

We werken verder achter gesloten deuren, maak hier je afspraak of via 052 38 11 70.

Deel deze pagina