Verkiezingen van 9 juni 2024

Stemmen van minderjarigen

 • Belg – 16 en 17 jaar
  • Belangrijke wijziging: Belgische  jongeren van 16 en 17 jaar moeten verplicht gaan stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement op 9 juni 2024 (arrest van 21 maart 2024).
 •  EU-onderdanen van 16 en 17 jaar
  • Moeten zich op voorhand inschrijven in de gemeente waar de hoofdverblijfplaats is. Inschrijven kan door het formulier C/1 in te vullen. Dit formulier kan u online terugvinden of bij de dienst Burgerzaken.
  • Dit formulier moet u voor 31 maart 2024 online invullen. Het ingevulde formulier moet u afgeven bij de dienst Burgerzaken of per post opsturen.

Stemmen van EU-onderdanen

Als Europese burger die in België verblijft, kunt u deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en op kandidaten op Belgische lijsten stemmen.

Voorwaarden

 • Nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie
 • Hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben
 • Minstens 16 jaar oud zijn
 • Over stemrecht beschikken
 • Ingeschreven zijn op de kiezerslijst

Inschrijving op de kiezerslijst

Zowel 16-17 jarigen als meerderjarige EU-onderdanen moeten zich verplicht registreren. Registreren kan nog tot 31 maart 2024.

Hiervoor moet u het formulier C/1 invullen. Dat formulier vindt u hier of u kan het formulier opvragen bij het gemeentebestuur van uw hoofdverblijfplaats. Het formulier kan online ingevuld worden, ofwel kunt u het ingevulde formulier ook afgeven bij de dienst Burgerzaken.

Alle informatie voor de Europese kiezers

Stemmen met volmacht

Als u niet kan gaan stemmen, kunt u een volmacht geven. U, als volmachtgever, kunt uw stem uitbrengen via een andere kiezer, dat is de volmachtkrijger. De volmachtkrijger moet eerst zelf stemmen in zijn eigen stembureau. Vervolgens brengt hij of zij een stem uit in het stembureau van de volmachtgever.

Een kiezer kan slechts één volmacht uitoefenen. De volmachtgever moet hiervoor een formulier (laten) invullen en voorzien van 3 handtekeningen (volmachtgever, volmachtkrijger en de instantie die attesteert).

NIEUW: 1 formulier, 3 handtekeningen. De redenen moeten op het volmachtformulier worden geattesteerd.

Meer informatie en formulieren

Naar top