naar top

Veelgestelde vragen opvanggezinnen Oekraïne

VRAAG

Een van onze gasten is 21 en met een mentale beperking. Hij zou graag op een boerderij werken. Contact met een zorgboerderij leert ons dat zijn werkkrachten moeten doorgestuurd worden door een school. Weet jij hier meer van? Bij wie kunnen we hiervoor terecht?

ANTWOORD

Antwoord volgt


VRAAG

Wanneer kunnen we met onze Oekraïense gasten langskomen voor de registratie in de gemeente?

ANTWOORD

Eerst moeten de Oekraïense vluchtelingen over een “ATTEST TIJDELIJKE BESCHERMING” beschikken.

  • Dit krijgen ze ofwel in het registratiecentrum aan de Heizel, nadat ze zijn geregistreerd.
  • Ofwel moeten ze dat nog afhalen via PACHECO, dit hangt af waar en hoe ze in Brussel zijn geregistreerd.
  • Als ze in het bezit zijn van dit “attest tijdelijke bescherming” stuur je ons dit onmiddellijk via e-mail door.
  • Dan maken wij een “bijlage 15” op.  Dit is een tijdelijk document in afwachting van hun A-kaart.  Met een “bijlage 15” kan je bijvoorbeeld al een arbeidsovereenkomst ondertekenen.
  • Ondertussen vragen wij aan de politie ook een woonstonderzoek aan.
  • Nadat we van de politie een positieve woonstcontrole hebben ontvangen, nodigen wij de Oekraïense gasten uit om hun A-kaart te komen aanvragen op onze campus Gasthuisstraat.

VRAAG

Pacheco: kunnen jullie vanuit de gemeente geen contact opnemen om te polsen naar de stand van zaken van hun dossier? Als individueel gastgezin hebben we weinig gewicht.

ANTWOORD

We kunnen als gemeente ook niet terecht met vragen over individuele dossiers. We zullen wel eens informeren naar de duurtijd voor het bekomen van het ‘attest tijdelijke bescherming’. 


VRAAG

Is er een plan of zijn er adviezen omtrent hoe om te gaan met de kosten die wij als gastgezin dragen voor onze gasten?

ANTWOORD

De Vlaamse overheid werkt aan een systeem van ‘billijke vergoeding’ voor de opvanggezinnen, die voor elke gemeente/OCMW dezelfde zal zijn.


VRAAG

Wat is hier de stand van zaken voor de -12 jarigen? Er zijn verschillende initiatieven opgestart (gemeente, Vera). Hoe gaat dit verder?

ANTWOORD

Woensdag 23 maart 2022 zit de gemeentelijke coördinator opnieuw samen met de directies van de Merchtemse basisscholen. De verdeling en toewijzing zal gebeuren door de gemeentelijke coördinator. 


VRAAG

Wat is de stand van zaken rond de computers die ter beschikking zouden worden gesteld?

ANTWOORD

Het gaat over laptops en PC’s die ongeveer 4 jaar in gebruik zijn geweest in het bedrijf van de persoon die mij hierover heeft gecontacteerd.
Deze persoon is ICT medewerker van het bedrijf en zal deze laptops en PC’s klaarmaken voor privaat gebruik.  Dit kost in principe 55 euro, maar hij heef de vraag gesteld aan het bedrijf of dit niet via een lopend sociaal project gratis kan. Ik verwacht een antwoord in de loop van de week van 21 maart 2022.


VRAAG

Kunnen zij vrijwilligerswerk uitvoeren? Zo ja, kan de gemeente een oproep lanceren voor vrijwilligerswerk voor onze gasten in de gemeente?

We zagen daarnaast op de website van de gemeente dat jullie ook vrijwilligers werk zoeken voor allerhande (bibliotheek, groendienst,…): kunnen zij hier ingezet worden?

ANTWOORD

Voorlopig geen inzet van Oekraïense vluchtelingen als vrijwilliger bij de gemeentelijke diensten.


VRAAG

Kan de gemeente een oproep faciliteren voor verhuurders op de private markt, die een woning met voorrang ter beschikking willen stellen aan de Oekraïners uit onze gemeente? Op de reguliere verhuurmarkt zullen zij vermoedelijk niet de eerste keuze zijn bij meerdere huurkandidaten (onduidelijkheid over duur van verblijf,…).

ANTWOORD

Het is deontologisch moeilijk te verantwoorden om als gemeente bij voorrang huisvesting te faciliteren voor Oekraïense vluchtelingen terwijl er nog heel wat andere vluchtelingen en kwetsbare gezinnen de op zoek zijn naar (sociale) huisvesting.

Openingsuren & contact

Integratie

adres
Gasthuisstraat 171785 Merchtem
Tel. tel.
052 38 11 84
e-mail
Vandaag gesloten

Deel deze pagina