naar top

Openbare onderzoeken en beslissingen

Aanvragen tot omgevingsvergunning – Maatregelen inzake het Coronavirus

Alle lopende openbare onderzoeken worden opgeschort vanaf 25 maart 2020. De resterende dagen van de periode van 30 dagen worden na 24 april 2020 opnieuw opgepikt. Bezwaarschriften die ontvangen worden in de periode van opschorting zijn wel geldig. Tot 24 april 2020 worden geen nieuwe openbare onderzoeken opgestart.

Deel deze pagina