Stemmen met een volmacht

Inhoud

Als u zich op de verkiezingsdag niet naar de stembus kunt begeven, kunt u uw stem uitbrengen bij volmacht: u machtigt daartoe iemand die uw stem in uw plaats uitbrengt. U moet wel bewijzen of attesten kunnen voorleggen die uw afwezigheid verantwoorden.

Als u bij opkomstplicht zelf niet gaat stemmen en u geeft geen volmacht, dan zal de politierechter bepalen welke boete u krijgt als u wordt vervolgd.

Procedure

U, als volmachtgever, kunt uw stem uitbrengen via een andere kiezer, dat is de volmachtkrijger. De volmachtkrijger moet eerst zelf stemmen in zijn eigen stembureau. Vervolgens brengt hij of zij een stem uit in het stembureau van de volmachtgever.

Een kiezer kan slechts één volmacht uitoefenen.

De volmachtgever moet hiervoor een formulier (laten) invullen en voorzien van 3 handtekeningen (volmachtgever, volmachtkrijger en de instantie die attesteert).

NIEUW: 1 formulier, 3 handtekeningen. De redenen moeten op het volmachtformulier worden geattesteerd.

Naar top