naar top

RUP Sport

Het gemeentebestuur van Merchtem is bezig met de procedure voor het opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Sport’. In het kader van kernversterking door het bundelen van gemeenschapsvoorzieningen, beoogt de gemeente Merchtem een zuidoostelijke uitbreiding van ongeveer 10 ha van het sportcomplex Dooren, dat centraal gelegen is tussen de Wolvertemsesteenweg en Brusselsesteenweg. 

Dit RUP onderzoekt de mogelijkheden voor deze uitbreiding en dient als basis voor een inrichtingsplan i.f.v. het gewenste programma (met o.m. een hockeyveld, beachvolleyterreinen, voetbalterreinen, een sporthal, een wielerpiste, een veldritparcours, bijkomende parking, groenbuffers, etc.). Het RUP vormt tevens het beleidsmatige en juridische kader om de ontwikkeling uit te voeren; zo zal Herbevestigd Agrarisch Gebied herbestemd worden tot recreatiegebied, en maakt het onderzoek om dit landbouwgebied elders te compenseren deel uit van het planningsproces.

Alvorens verder wordt gegaan met de opmaak van het RUP, voorziet de gemeente een publieke raadpleging over de startnota, die loopt van 13 mei 2022 tot en met 11 juli 2022. De start- en procesnota liggen tijdens deze periode ter inzage op het gemeentehuis, Nieuwstraat 1 te Merchtem, dienst omgeving, iedere werkdag van 8 uur tot 12 uur, en bijkomend dinsdag van 13.30 uur tot 20 uur. De nota’s zijn eveneens raadpleegbaar onderaan deze pagina. 

Geef hieronder jouw mening, opmerkingen, suggesties en aandachtspunten!

Iedereen kan een reactie, suggestie of opmerking indienen uiterlijk op 11 juli 2022.

Geef hier je opmerkingen

Zet je het liever op mail? Stuur dan naar omgeving@merchtem.be.

Zet je het liever op papier? Richt dan jouw brief aan het college van burgemeester en schepenen, Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem, of geef je brief af aan de balie van de dienst omgeving.

  • sportcomplex Dooren

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Nieuwstraat 11785 Merchtem
Tel. tel.
052 38 12 04
e-mail
Vandaag open van 8u tot 12u
Morgen open van 8u tot 12u

Deel deze pagina