naar top

SDG 4 kwaliteitsonderwijs

SDG 4 wil dat tegen 2030 alle jongeren en een groot aantal volwassenen kunnen lezen, schrijven en rekenen. Ook wil ze levenslang leren voor iedereen bevorderen.

Meer informatie: www.duurzamegemeente.be

  • SDG 4

Deel deze pagina