naar top

RUP Merchtem centrum deelgebied 2

De gemeente Merchtem wil een aantal BPA’s in het centrum herzien door deze om te zetten met behulp van een daarvoor op te stellen RUP Merchtem centrum. De stedenbouwkundige voorschriften behorende bij de BPA’s zijn sterk verouderd en dienen geactualiseerd te worden.

Bij de uitwerking van het RUP is door het gemeentebestuur gekozen om dit gefaseerd te realiseren. Merchtem centrum omvat immers een groot gebied met verschillende wijken met elk hun eigenheid, waardoor bij de opmaak van het RUP Merchtem centrum is gekozen voor een gefaseerde benadering.

De gemeenteraad heeft in de zitting van 19 december 2022 het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Merchtem centrum – deelgebied 2 voorlopig vastgesteld. Het ontwerpplan gaat in openbaar onderzoek van maandag 16 januari 2023 tot en met vrijdag 17 maart 2023. Tijdens deze periode kan je de documenten raadplegen en eventuele opmerkingen of bezwaren doorgeven.

Om wat extra duiding te geven, werd ook een informatief filmpje gemaakt.

Eventuele bezwaren en opmerkingen kunnen tot en met vrijdag 17 maart 2023 (24u), datum van sluiting openbaar onderzoek, schriftelijk aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) worden toegezonden bij aangetekende brief, Nieuwstraat 1 te 1785 Merchtem, op afgegeven worden op het gemeentehuis, dienst omgeving, tegen ontvangstbewijs, of via mail omgeving@merchtem.be.

  • Grafisch plan RUP Merchtem centrum – deelgebied 2

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Nieuwstraat 11785 Merchtem
Tel. tel.
052 38 12 04
e-mail
Vandaag open van 8u tot 12u
Morgen gesloten

Deel deze pagina