RUP “RADARTOREN”

Het gemeentebestuur van Merchtem brengt ter kennis dat, overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en de daarop aangebrachte wijzigingen, een start- en procesnota “RUP RADARTOREN” (ruimtelijk uitvoeringsplan) werd opgemaakt met als doel een herbestemming te geven van het militaire gebied volgens gewestplan te realiseren naar een meer gepaste bestemming die de gewenste invulling mogelijk maakt.

Alvorens verder wordt gegaan met de opmaak van het RUP, zal de gemeente een raadpleging van de bevolking voorzien die loopt van vrijdag 23 augustus tot en met dinsdag 22 oktober 2019.

De start- en procesnota liggen tijdens deze periode ter inzage op het gemeentehuis, Nieuwstraat 1 te Merchtem, dienst omgeving, iedere werkdag van 8 uur tot 12 uur, en bijkomend dinsdag van 13.30 uur tot 20  uur.  

Om de mening te kennen van haar inwoners organiseert de gemeente ook een participatiemoment

Dit moment zal plaatsvinden in de grote zaal van de gemeenschapslokalen, Brussegemplein 8, te 1785 Merchtem-Brussegem dinsdag 10 september 2019  tussen 17 uur en 20 uur. Het doel van dit inspraakmoment is om de inwoners te informeren en tegelijkertijd kennis en input te verzamelen om zo eventuele alternatieven te bepalen. Iedereen is van harte welkom om langs te komen.

Iedereen kan een reactie, suggestie of opmerking indienen uiterlijk dinsdag 22 oktober 2019 – 18.00 uur via aangetekend schrijven gericht aan college van burgemeester en schepenen van en te Merchtem,  of tegen ontvangstbewijs af te geven aan het snelloket van campus Nieuwstraat, Nieuwstraat 1 te 1785 Merchtem, of digitaal over te maken aan omgeving@merchtem.be.

Persoonsgegevens (zoals e-mailadres, naam en adres) zullen niet opgenomen worden in de scopingnota of in andere documenten die ter beschikking gesteld zullen worden van het publiek. De inhoud van de inspraakreactie zelf kan wel opgenomen worden in publieke documenten.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Nieuwstraat 11785 Merchtem
Tel. tel.
052 38 12 04
e-mail
Vandaag open van 8u tot 12u en 13u30 tot 20u
Morgen open van 8u tot 12u

Op zaterdag enkel burgerzaken (8.30 - 11.30 uur)

Deel deze pagina