naar top

Seniorenraad

De seniorenraad adviseert over de belangen van ouderen als groep; niet als individuele oudere. Dit is een zaak voor de ouderenbonden.

De seniorenraad behartigt de belangen van ouderen op het gebied van huisvesting, gezondheidszorg, sociale verbanden, cultuur, recreatie, sociaal-economische positie, verkeer, vervoer e.d. De seniorenraad brengt zowel gevraagd als ongevraagd advies uit aan de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en aan derden.

De seniorenraad: 

  • put haar activiteit uit de opdracht tot het bevorderen van de maatschappelijke participatie van ouderen in de samenleving;
  • zij toetst het integrale gemeentelijk beleid aan deze doelstelling;
  • zij ontvangt signalen uit de samenleving en zet die om in adviezen aan de lokale overheid.

In voorkomende gevallen neemt de seniorenraad de vrijheid zelf alternatieven voor het te voeren beleid aan te dragen.

Zij bouwt aan een netwerk om zodoende een brug te slaan naar de samenleving teneinde constant alert te zijn op het realiseren van de doelstelling: "maatschappelijke participatie van ouderen in de samenleving".

Openingsuren & contact

Tel. tel.
052 38 18 07
e-mail

Deel deze pagina