naar top

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)

De GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) is een adviesorgaan voor ruimtelijke ordening opgericht op het niveau van de gemeente. De nieuwe GECORO is samengesteld tijdens de gemeenteraad van 25 maart 2019. 

Naast de opdrachten die deze gemeentelijke commissie heeft ingevolge het decreet op de ruimtelijke ordening, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening.
Dit kan op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

Verslagen kunnen op aanvraag verkregen worden (passieve openbaarheid van bestuur).

Bekijk hier het huishoudelijk reglement.

Openingsuren & contact

Tel. tel.
052 38 12 04
e-mail
Vandaag open van 8u tot 12u en 13u30 tot 20u
Morgen open van 8u tot 12u

Deel deze pagina