Jeugdraad

De jeugdraad is een adviesraad, een gemeentelijk adviesorgaan. Het is de officiële spreekbuis van de jongeren bij het gemeentebestuur. Het is een verzameling jonge mensen die zich willen bekommeren om wat het gemeentebestuur allemaal wel en niet beslist voor kinderen en jongeren. Jongeren kunnen op die manier hun mening over het jeugdbeleid te kennen geven.

De jeugdraad geeft advies, op verzoek van het gemeentebestuur of uit eigen beweging, over alles wat de jongeren en jeugdwerk aanbelangt. Op die manier kan de jeugdraad het beleid beïnvloeden.
Dat advies kan gaan over subsidies en reglementen maar ook over fuifruimte, skate-infrastructuur, speelbossen, jeugdhuizen of fietspaden en aanplakborden.

De samenstelling en bevoegdheden van de jeugdraad worden geregeld door het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid (Hoofdstuk III).
In de algemene vergadering zetelen afgevaardigden van jeugdwerkinitiatieven en geïnteresseerde jongeren uit de gemeente.

Openingsuren & contact

Tel. tel.
052 38 11 80
e-mail
Vandaag open van 8u tot 12u
Morgen gesloten

Op zaterdag enkel burgerzaken (8.30 - 11.30 uur)

Deel deze pagina