naar top

College van burgemeester en schepenen

Het college is het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur. Het voert de beslissingen uit van de gemeenteraad en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente.

De leden worden verkozen uit en door de gemeenteraad, normaliter via voordrachtaktes in toepassing van het Decreet over het Lokaal Bestuur. Het aantal leden is afhankelijk van het inwonersaantal.

In Merchtem bestaat het college uit de burgemeester, vier schepenen en een voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst (BCSD). Het college van burgemeester en schepenen vergadert wekelijks op donderdag om 8.30 uur in de collegezaal van het gemeentehuis, campus Nieuwstraat 1. 

De algemeen directeur stelt de notulen van het schepencollege op. Deze notulen worden aan het volgende college ter goedkeuring voorgelegd. De besluitlijsten van het college worden wekelijks gepubliceerd.

Raadpleegomgeving (agenda, notulen, besluiten, ...)

Lijstbesluiten van het college van burgemeester en schepenen t.e.m. juli 2019

Openingsuren & contact

Tel. tel.
052 38 12 05
e-mail
Vandaag open van 8u tot 12u
Morgen gesloten

Deel deze pagina