Geluidsvergunning

Als je muziekactiviteiten organiseert, heb je toestemming en/of een vergunning nodig. Sinds 1 januari 2013 zijn er voor heel Vlaanderen geluidsnormen voor concerten, fuiven, festivals en andere muziekactiviteiten.

Hoe hoger het geluid, hoe meer maatregelen er zijn. Er zijn 3 categorieën: 

  • Als het maximumvolume nooit luider is dan 85 dB, hoef je niets te doen. 
  • Als de decibels tussen 85 en 95 zijn, dan moet je het geluid gedurende heel de activiteit meten. Dat doet u met een professioneel meettoestel. Het gemeten volume moet de hele tijd zichtbaar zijn voor de persoon die het volume bedient. Ook moet voor elke activiteit toestemming gevraagd worden aan het college van burgemeester en schepenen.
  • Bij meer dan 95 dB moet u bijkomend alle gemeten volumes registreren en oordopjes ter beschikking stellen. 

Procedure

Je kan een geluidsvergunning aanvragen boven de 85dB via het E-loket. De vergunning dient minimum 3 weken op voorhand aangevraagd te worden. Deze wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Goedgekeurde aanvragen

Het college van burgemeester en schepenen keurde onderstaande aanvragen goed:

Wat

Wanneer

Waar

Geluidsvergunning

Winterbar, Patricia de Baravan

2 december 2023

Brussegemplein 8

tot 3u

Winterbar, KAJ Peizegem

9 december 2023

Nieuwbaan 87

tot 3u

Kerstfeest Scouts

22 december 2023

Lt. J. De Windestraat 60

tot 3u

Privéfeest

23 december 2023

Zaal  Harmonie Stoofstraat 25

tot 3u

Special Summer Evening

Enjoy FM

13 juli 2024

Drielindenbaan 128

tot 3u

Special Summer Evening

Enjoy FM

10 augustus 2024Drielindenbaan 128tot 3u

Privéfeest

17 augustus 2024

Nieuwbaan 136

tot 3u

Artiestendag

Enjoy FM 

7 september 2024Drielindenbaan 128tot 3u
Naar top