Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Een structuurplan is een beleidsdocument dat een langetermijnvisie weergeeft op de ruimtelijke ontwikkeling van een bepaald gebied. Het is erop gericht samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke ordening aanbelangen.

Er worden ruimtelijke structuurplannen opgemaakt op drie niveaus:

  • Door het Vlaamse Gewest: het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 
  • Door de provincie: het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant
  • Door de gemeente: het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Merchtem beschikt over een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant werd goedgekeurd op 19 december 2013.

Downloads

Naar top